A. YELKENLİ YATIN HAZIRLANMASI

1. Gemicilikle İlgili Hazırlıklar
a. Palamar ve İskotaların Gözden Geçirilmesi
b. Usturmaçalar, Harnes, Direk ve Arma Kontrolleri
c. Seyir Fenerlerinin Kontrolü
d. Hizmet Botunun Hazır Edilmesi

2. Yelkencilikle İlgili Hazırlıklar
a. Ana Yelken, Flok ve Balonların Kontrolü
b. Camadan Vurmak
c. Iskotaların Kontrolü

3. Güvenlikle ile İlgili Hazırlıklar
a. Can Yeleklerin Kontrolü
b. Seyir Fenerlerinin Kontrolü
c. Tavan Kapaklarının (Hatch ) Kontrolü
d. Lumbozların Kontrolü


4. Motor Kontrolleri
a. Yağ Devreleri
b. Su Soğutma Devreleri ( Yedek Impeller)
c. Su ve Mazot Depolarının Doluluk Kontrolü
d. Teknenin Çalıştırılması


5. Diğer Hazırlıklar
a. Formaliteler ve Gerekli Resmi Evrakların Hazırlanması
b. Bölüşüm ve Vardiyaların Tespiti
c. Kadroya Göre Tedarikleme
d. İçme Suyu Kontrolü
e. Yemek Düzeni
f. Teknenin Neta Edilmesi

B. MOTOR SEYRİNDE UYGULAMA BECERİLERİ


1. Dümen Tutma
a. Rüzgarlı Havalarda Dümen Tutma
b. Akıntılı Sularda Dümen Tutma
c. Dalgalı Sularda Dümen Tutma
d. Sığ Sularda Dümen Tutma


2. Baş Pervanesi


3. Jeneratörler


4.Demir & Demir Atma


a. Derinlik ve Zemin Bilgilerini Değerlendirme
b. Kaloma Tespiti
c. Demirin Serilmesi
d.  Kontrollü Kaloma Verilmesi
e. Alarga da durma
f. Demir Takılmasına Karşı Çareler


5. Halatlar
a. Nerelerde Kullanılır
b. Teknenin Halatla Bağlanma Çeşitleri

6. Vinçler ve Vinçlerin Yelken Dışı Kullanımı

7. Irgatlar


8. Hizmet Botu

9. Temel Manevralar
a. Aborda Olmak
b. Avara Olmak
c. Kıçtan Kara / Baştankara
d. Rüzgar Altında Yapılan Manevralar
e. Rüzgar Üstünde Yapılan Manevralar
f.Demirden Yardım Alarak Yapılan Manevralar
g. Halattan Yararlanılarak Yapılan Manevralar
h. "Denize Adam Düştü" Kurtarma Manevrası


10. Motor
a.Teknenin Çalıştırılması
b.Arıza Aramanın Sistematik Yolları
c. Su ve Yağ Filitreleri


C. YELKEN SEYRİNDE UYGULAMA BECERİLERİ


1. Denize Çıkmadan Önce Yapılacak Durum Değerlendirmesi

2. Seyir Yönleri


3. Orsa Seyir

a. Tekneyi Tanıma
b. Düzgün Bir Doğrultuda Seyır Yapma
c. Orsa Çeken Trimler
d. Orsadan Kaçan Trimler


4. Rota Seyirleri
a.Dar Apaz
b.Geniş Apaz
c.Pupa Seyirleri
d.Pupa Trimleri


5. Manevralar
a. Tramola
b. Boci Tramola (Kavança)
c. 180 derece Dönüşleri
d. Ekip Çalışmaları


6.Yelkene Çıkarken Giyim


7. Tedarikleme


8. Seyir Planı ( Doğru Seyrin Seçimi)


9. "Denize Adam Düştü Kurtarma Manevrası


10. Gezi Yelkenciliği

a. Camadan Vurma


11. Acil Durum Seyirleri
a. Faça Flok (traverse yatmak)


12. Yelken Değiştirmeler
a. Genoa Değiştirmeler


D. BAĞLAR ve HALATLAR


1. Halatın Parçaları

a. Çima
b. Beden 
c. Kroz


2. Kropi Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


3. Kazık Bağı; Nerede ve Nasıl kullanılır?


4. İzbarço Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


5. Anele Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


6. Halat İşleri

a. Bossa Vurmak
b. Halat Atmak ve Almak
c. Halat Roda Etmek


D. GECE VE GÜNDÜZ SEYİRLERİ


1. Navigasyon Kayıtlarının Tutulması


2. Liman Giriş ve Çıkışları için Hazırlık (Bağlama ve Ayrılma)


3. Parakete Mevkilerinin Konulması ( Dead Reckoning)


4. IALA Şamandıralama Sistem İçinde Seyir

KURS PROGRAMI
Temel Seviye Yelken Eğitimi - YY1                 


Bu kursun amacı yeni başlayanları yelkenin temel ilkeleriyle tanıştırmaktır. Tekne yaşamını, kişisel güvenliği, yelkenle ve motorla giderken dümen kontrolünü öğretmek ve sizi yelkenli bir teknenin yararlı bir ekip elemanı düzeyine çıkarmak.