A. YELKENLİ YATIN HAZIRLANMASI


1. Gemicilikle İlgili Hazırlıklar

a. Palamar ve İskotaların Gözden Geçirilmesi
b. Usturmaçalar, Harnes, Direk ve Arma Kontrolleri
c. Seyir Fenerlerinin Kontrolü
d. Hizmet Botunun Hazır Edilmesi


2. Yelkencilikle İlgili Hazırlıklar
a. Ana Yelken, Flok ve Balonların Kontrolü
b. Camadan Vurmak
c. Iskotaların Kontrolü
d. Makaraların Yağlanması


3. Hava Raporlarının, Rotanın ve Rota ile İlgili Yakın

Noktaların İncelenmesi


4. Güvenlikle ile İlgili Hazırlıklar

a. Can Yeleklerin Kontrolü
b. İşaret Fişeklerinin Kontrolü
c. Sis Düdüklerinin Kontrolü
d. Epirb Sisteminin Kontrolü
e. Can Salının Kontrolü
f. Seyir Fenerlerinin Kontrolü
g. Tavan Kapaklarının (Hatch ) Kontrolü
h. Lumbozların Kontrolü
i. Sızdırmazlık Kontrolü
j. Yangın Söndürücülerinin Kullanımı ve Önlemler


5. Motor Kontrolleri
a. Yağ Devreleri
b. Su Soğutma Devreleri ( Yedek Impeller)
c. Su ve Mazot Depolarının Doluluk Kontrolü
d. Tekneye göre Motor Seçimi
e. Motor Bakımı
f. Teknenin Çalıştırılması
g. Arıza Aramanın Sistematik Yolları
h. Mevsimlik ve Yıllık Bakımlar
i. Seperaterler & Kayışlar


6. Diğer Hazırlıklar
a. Formaliteler ve Gerekli Resmi Evrakların Hazırlanması
b. Bölüşüm ve Vardiyaların Tespiti
c. Kadroya Göre Tedarikleme
d. İçme Suyu Kontrolü
e. Yemek Düzeni
f. Teknenin Neta Edilmesi
g. Ekip organizasyonu ve ilgililerin Görev ve Sorumlulukları


B. MOTOR SEYRİNDE UYGULAMA BECERİLERİ


1- Dümen Tutma
a. Rüzgarlı Havalarda Dümen Tutma
b. Akıntılı Sularda Dümen Tutma
c. Dalgalı Sularda Dümen Tutma
d. Sığ Sularda Dümen Tutma


2. Baş Pervanesi


3. Pervane & Çark Etkisi


4. Jeneratörler


5.Demir & Demir Atma

a. Derinlik ve Zemin Bilgilerini Değerlendirme
b. Kaloma Tespiti
c. Demirin Serilmesi
d.  Kontrollü Kaloma Verilmesi
e. Alarga da durma
f. Demir Takılmasına Karşı Çareler


6. Halatlar
a. Nerelerde Kullanılır
b. Teknenin Halatla Bağlanma Çeşitleri


7. Vinçler ve Vinçlerin Yelken Dışı Kullanımı


8. Irgatlar


9. Hizmet Botu


10. Temel Manevralar

a. Aborda Olmak
b. Avara Olmak
c. Kıçtan Kara / Baştankara
d. Rüzgar Altında Yapılan Manevralar
e. Rüzgar Üstünde Yapılan Manevralar
f. Demirden Yardım Alarak Yapılan Manevralar
g. Halattan Yararlanılarak Yapılan Manevralar
h. Karaya Oturmuş Teknenin Kurtarılması
i. Yedekleme
j. "Denize Adam Düştü" Kurtarma Manevrası


11. Motor
a. Tekneye Göre Motor Seçimi
b. Tekne Bakımı
c.Teknenin Çalıştırılması
d.Arıza Aramanın Sistematik Yolları
e.Mevsimlik ve Yıllık Bakımlar
f. Su ve Yağ Filitreleri
g. Separeterler


C. YELKEN SEYRİNDE UYGULAMA BECERİLERİ


1. Denize Çıkmadan Önce Yapılacak Durum Değerlendirmesi


2. Seyir Yönleri


3. Orsa Seyir

a. Tekneyi Tanıma
b. Düzgün Bir Doğrultuda Seyır Yapma
c.Orsa Çeken Trimler
d.Orsadan Kaçan Trimler


4. Rota Seyirleri
a.Dar Apaz
b.Geniş Apaz
c.Pupa Seyirleri
d.Pupa Trimleri


5. Manevralar
a. Tramola
b. Boci Tramola (Kavança)
c. 180 derece Dönüşleri
d. Rüzgaraltı ve Rüzgar Üstü Durumlarda Rıhtımdan Ayrılma
e. Rıhtıma Bağlanma
f. Balon ile Yapılacak Manevraların Farkı
g. Ekip Çalışmaları


6.Yelkene Çıkarken Giyim


7. Tedarikleme


8. Seyir Planı ( Doğru Seyrin Seçimi)


9. "Denize Adam Düştü Kurtarma Manevrası


10. Tekne Trimleri

a. Limanda Yapılan Trimler ( Çarmık & Direk Ayar)
b. Seyre Göre Yapılacak Trimler


11. Gezi Yelkenciliği
a. Gezi Yelkenciliğinin Özelliği ve Diğer Yelkencilikten Farkları
b. Rollerların Açılması, Kapanması ve Bakımı
c. Gezi Balonlarının Basılması, Mayna Edilmesi ve Trimleri
d. Sert Hava Hazırlıkları
e. Camadan Vurma


12. Acil Durum Seyirleri
a. Fırtına Floğunun Takılması Trimi
b. Fırtınada Tekne Dengesini Kurmak
c. Faça Flok (traverse yatmak)
d. Açık Deniz Demiri (paraşüt ) atmak ve çekmek
e. Hasarlı Teknelerle Seyir
Kırık Direkle Seyir
Kırık Dümenle Seyir
Salması Kırık Tekne ile Seyir
Su alan Tekne ile Seyir
Devrilen Tekne ile Seyir


13. Dümen Tutma
a. Sert, Orta ve Hafif havalarda Yapılacak Seyre Göre

Dümen Tutma
b. Dümenci ile Ekibin Uyumu


14. Yelken Değiştirmeler
a. Genoa Değiştirmeler


15. Modern Tekneler
a. Hareketli Salmalar
b. Hareketli Salmaların Manevraları


16. İkinci Ön Dümen (Ön Salma)


D. BAĞLAR ve HALATLAR


1. Halatın Parçaları

a. Çima
b. Beden 
c. Kroz


2. Kropi Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


3. Kazık Bağı; Nerede ve Nasıl kullanılır?


4. İzbarço Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?
Tek Elle İzbarço Bağlamak


5. Anele Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


6. Sancak Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


7. Camadan Bağı; Nerede ve Nasıl Kullanılır?


8. Halatların Birbirine Bağlanması


9. Halat İşleri

a. Halat Çımasının Korunması
b. Piyan Bağı
c. Sıcak Kapama
d.Halat Örme
İki halatın Eklenmesi
Kasa Yapılması
d. Zincire Halat Bağlama
e. Bossa Vurmak
f. El İncesi
g. Halat Atmak ve Almak
h. Halat Roda Etmek


10. Iskota Çeşitleri
a. Polyester Iskotalar
b. Örgüsüz Kılıflı Iskotalar
c. Ön Gerilmeli (Esnemeyen) Iskotalar


11. Palamar Halatları ( Örgülü Esneyen Halatlar)


D. GECE VE GÜNDÜZ SEYİRLERİ


1. Seyirlerin Planlanması


2. Navigasyon Kayıtlarının Tutulması


3. Liman Giriş ve Çıkışları için Hazırlık (Bağlama ve Ayrılma)


4. Fix Mevkiler Konulması ve Plotlama


5. Way Point Kullanılması


6. Parakete Mevkilerinin Konulması ( Dead Reckoning)


7. Tahmini Mevkilerin Konulması ( Estimated Position)


8. Rota Çizme


9. Rüzgar Altına Düşme


10. Akıntılar ve Medcezir


11. Akıntılarına Göre Düşmenin Hesaplanması


12. Kılavuz Seyri & Planlaması & Teknikleri

a. Kerterizlerin Kullanımı
b. Rehber ve Güvenli Yaklaşma Hatlarınının Kullanılması


13. IALA Şamandıralama Sistem İçinde Seyir


14. Barometrik Deniz Hava Durumu Verilerinin Yorumlanması


15. Vardiyaların Düzenlenmesi ve Gece Görevlerinin Dağıtımı

COURSE PROGRAM
İleri Seviye Yelken Eğitimi - YY3             Bu kursun amacı ileri düzeyde yelken, denizcilik, tekne idaresi ve navigasyon öğretmektir; daha çok pratik yelken egzersizleriyle sizi, yelkenli bir teknenin açık deniz kaptanı düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.